Naše služby

 

Výsadba živých plotů

Tvarovaných

Jedná se většino o jednodruhové přísně tvarované živé stěny. Nejčastěji se pro tuto variantu požívají různé druhy zeravů (thújí), cypřišků, ptačí zoby, habry. Jejich výhodou je menší prostorová náročnost, nevýhodou je nutnost pravidelné údržby (tvarování).

Volně rostoucích
Tyto živé ploty mohou být buď jednodruhové nebo smíšené. Pro jejich výsadbu se požívají různé druhy keřů a dřevin. Jejich výhodou je vyšší estetická hodnota v zahradách, možnost roční různorodosti (jarní rašení, kvetení, atd.), jednodušší údržba. Nevýhodou je větší prostorová náročnost.