Naše služby

 

Zakládání travních ploch

Založení travních ploch je možno provádět několika způsoby:

Výsevem osiva
Jde o levnější variantu při které je třeba počítat s tím, že doba dokonalého zapojení porostu
se obvykle pohybuje okolo dvou let.

Drnováním 
Pokládka již hotového travního drnu. Tato varianta vyžaduje vyšší počáteční náklady
a dokonalejší přípravu podkladu před položením travního koberce, zato doba dokonalého
zapojení se podle podmínek pohybuje okolo 6 – 8 týdnů. Estetická hodnota je takřka okamžitá.